Računovodske storitve

Zmotno je splošno prepričanje, da lahko vsakdo vodi poslovne knjige za potrebe notranjih in zunanjih uporabnikov.

Vodenje poslovnih knjig vedno zaupajte samo tistim, ki smo zato usposobljeni in imamo dolgoletno prakso. Tako boste prihranili čas in denar.

Pri nas poskrbimo za kvalitetno vodenje poslovnih knjig za:

 • samostojne podjetnike (enostavno ali dvostavno knjigovodstvo, normirci)
 • društva
 • zavode
 • mikro podjetja

Naša osnovna ponudba zajema pregled in kontrolo vseh vaših dokumentov na sedežu vašega podjetja ali v naši pisarni.

 • ažurno knjiženje v temeljne in pomožne poslovne knjige
 • fakturiranje
 • izvajanje plačil
 • ažurni saldakonti kupcev in dobaviteljev
 • mesečni obračun zalog
 • vodenje predpisanih davčnih evidenc
 • obračun davka na dodano vrednost
 • obračun plač, nadomestil, regresa, avtorskih honorarjev
 • blagajniško poslovanje ( VKR ali davčna blagajna)
 • vodenje registra osnovnih sredstev in obračun amortizacije
 • obračun zamudnih obresti
 • izdelava letnih računovodskih izkazov
 • izdelava davčnih obračunov
 • analitični izpisi glede na vaše potrebe
 • kontaktiranje s pristojnim davčnim uradom

Poslovne knjige vodimo v skladu s standardi elektronskega poslovanja.

Pripravimo  tudi:

 • okoljsko poročilo
 • dokumentacijo za pridobitev kredita
 • poročila Banki Slovenije

Nudimo vam tudi davčno svetovanje in vam pomagamo pri urejanju kadrovskih zadev.

Metka Zgonec, računovodja

Za dodatne informacije sem vam na voljo na:

Mobitelu 031 632 535 ali e-mail-u metka.zgonec@scorp.si